SİTEMİZ YAPIM AŞAMASINDADIR     

12 Mart 2018 Pazartesi

Kursun Ceritli

 Seğmenleri bölük- bölük geliyor,
 Uzun dama düğün kursun, Cerit’li.
 Misafirler halay tutmuş bekliyor,
 Başa bir oyuncu bulsun, Cerit’li.

 Uzun dam geniştir benim bildiğim,
 Büyükler toplansa çözülür düğüm,
 Dediler on beş gün çalacak düğün,
 Emniyet tedbirin alsın, Cerit’li.

 Köylüye duyurun toplansın bura,
 Çalsın davul zurna oynansın tura,
 Kasap çok sinirli varmayın ora,
 Varırken dikkatli varsın, Cerit’li.

 Çökelik kaybolmuş tellal çağırın,
 İyice duymazmış bekçe bağırın,
 Düğüne kırk dana kesilsin yarın,
 Seğmenlere yemek versin, Cerit’li.

 Baş bilenler toplansın bir araya,
 Ayak Yusuf, halkı dizsin sıraya,
 Salman çavuş emmi, çıksın turaya,
 Koca Mıstık nerde? Bulsun, Ceritli.

 Lorkeye söyleyin zurnayı çalsın,
 Toko Ali nerde? Davulun Alsın,
 Hocoğlu beklesin yedekte kalsın,
 Tetirli’ye haber salsın, Cerit’li.

 Solak Ömer, olsun düğüne sağdıç,
 Sinsin ateşinde yansın karaardıç,
 Baş dervişten gelmiş Hüseyin Alıç,
 Kavalın kınından alsın, Cerit’li.

 Balaban tez gelsin ataşı kaysın,
 Gelen misafiri tek mi tek saysın,
 Deli Memiş, çıksın sinsin oynasın,
 Kör Hasan, ortaya dalsın, Cerit’li.

 Cennet tola’yı da eyleyin bekçi,
 Tekirdağlı İbiş, olsun destekçi,
 Hala’ya çağırın gelsin börekçi,
 Şoför Yusuf, başta kalsın, Cerit’li.

 Cüllo çabuk gelsin bir haber salın,
 Süllü emmi, hasta sorsunlar halın,
 Tontu’ya söyleyin, yapmasın çalım,
 Bölükbaşın gönlün alsın, Cerit’li.

 Dazı yokuş derler, girmeyin zora,
 Hıltlar’a varınca verin bir mola,
 Önce çay demlensin içmeyin kola,
 Misafire ceviz kırsın, Cerit’li.

 Okuntu Gönderin Aksu’ya Öte,
 Cerit düğününe gelsin Helete,
 Karnını doyurun acıkmış Çete,
 Bahar kıza yemek salsın, Cerit’li.

 Gelsinler baş pınar, oruç pınarı
 Kuluyanlı Miliyanlı Bozlar’ı
 Unutma Göynüğü, Sakarkaya’yı,
 Dört tarafa haber salsın, Cerit’li.

 Buyurun komşular yardıma gedek,
 Ali kocalar nasıl ne halde görek,
 Terör vurmuş, seyreylemiş engizek,
 Özbeğ’in yarasın sarsın, Cerit’li.
 Deve ile kara Yusuf Mallakoç,
 Veli ağa için, kesilsin beş koç,
 Esnafa, bakkala ettirmeyin borç,
 Yoksullara destek olsun, Cerit’li.

 İnce’ye bir haber gönderin gelsin,
 Cerit düğününde ünü söylensin,
 Camız ağlamasın, gözyaşın silsin,
 Kibar hasan nerde? Bulsun, Cerit’li.

 Goz’ların dibine çadır kursunlar,
 Sağına soluna gözcü koysunlar,
 Ufo eşkıyanın başın vurmuşlar,
 Kesik başa karşı varsın, Cerit’li.

 Bulup getirsinler Hafız hocayı,
 Ese emmi, çabuk söksün bacayı,
 Meydana çağırın kavlak kocayı,
 Gıco’ lar ortaya dalsın, Cerit’li.

 Güvenli bir ortam oluştursunlar,
 Eşi dostu orda buluştursunlar,
 Boyacı Ömer’i konuştursunlar,
 Hikâye’nin tadın alsın, Cerit’li.

 Misafirperverdir Cerit İnsanı,
 Honbur,Kale, Boylu, nerede hanı,
 Börklü onbaşı’ya verin meydanı,
 Yalan muhabbete doysun, Cerit’li.

 Irgat gelmiş para bekler geride,
 Solak Mıstık bir el atsın şeride,
 Sille keskenmesin küçük Cerit’e,
 Hamza koca rahat dursun, Cerit’li.

 On bir oğul, bir kız, elli beş torun,
 Padişah’ı bulun doğrumu sorun,
 Ne derse o olur yapmayın yorum,
 Varıp divanına dursun, Cerit’li.

 Tosun emmi, yetişti mi yurduna,
 Karagöz’ler nerde gitsin ardına,
 Manoğlan acele varsın yardıma,
 Gırolar’ın halın sorsun, Cerit’li.

 Salman kâhya, kötü Cerit demesin,
 Tarihler boyunca bu söz söylensin,
 Sakın Kamber emmi sizi görmesin,
 Varırken tetbirli varsın Cerit’li.

 Tükel’e güç yetmez kalındır beli,
 Kel hafız Ahmet’in güçlü çengeli,
 Koço’ya yıkıldı kör Hasan, Veli,
 Karagöz Osman’ı bulsun, Cerit’li.

 Sarı kız Hıdır’ım bıyığın burar,
 Baş derviş’li gelmiş güreşçi arar,
 Halbaham Mustafa, çengeli sarar,
 Mahmut’a bir alkış çalsın, Cerit’li.

 Haceli yıkılmazdı? Yaptılar oyun,
 Cuf’la Ömer, Veli durma sen soyun,
 Sakın baş dervişe eğmeyin boyun,
 Şalvar yine sizde kalsın, Cerit’li.

 Âşık Ali’m işim değil övünmek,
 Amacımdı geçmişlere değinmek,
 Takoz Hasan, bekler elinde değnek,
 Yiğit varsa karşı koysun, Cerit’li. 
                                 29.Eylül.1967


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder