SİTEMİZ YAPIM AŞAMASINDADIR     

24 Mart 2018 Cumartesi

Çağlayancerit'te

 Gülizar Çobana Şivan,
 Derler Çağlayancerit’te.
 Azzıkcı Reşit’e Botan,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Dinle anlatayım bir, bir,
 Sicimin adına kendir,
 Hacı Yusuf’lara pendir,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Ak derede şaşkın bakkal,
 Bilerek yüklenmez vebal,
 Kahveci köse’ye çakal,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Mısto Ali giyer terlik,
 Kel Ali yapar dikelik,
 Abdurahman’a çökelik,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Manoğlan Veli’ye cino,
 Börekçi Yusuf’a pipo,
 Kırböcük Ahmet’e Tito,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Kel Ali’ler kel Veliler,
 Bana böyle söylediler,
 Dolgunlara boz Ali’ler,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Mehmet Güney’e eşekçi,
 Nurhaklı Veli tüfekçi,
 Kocoğlan gır’a kepekçi,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Geveze insana sıyrık,
 Şükrü Mustafa’ya cıvık,
 Şoför İbo’ya pis bıyık,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Şu Cafar Ali’ye çalli,
 Geçiniyor orta halli,
 Hamit’in Âdem’e gali,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Aynışa Veli’ye tüccar,
 Laf’a dayanamaz kaçar,
 Göy hoca Ahmet’e vardar,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Erincide yaşar mamo,
 Bozlarda oturur kemo,
 Yaap Mustafa’ya cemo,
 Derler çağlayancerit’te.

 Çakal Ali çakal Veli,
 Çay’ı çok içer Haceli,
 Mucuk Yusuf’a kevceli,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Paşa Hüseyin Avukat,
 Günahı yüklendi kat, kat,
 Cüngülü Mehmet’e sakat,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Traşlarda Ozanlılar,
 Guz Geçede kır hacılar,
 Kır Ali’lere cıncıklar,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Musa’ya derler heç bari.
 Ahmet Emmiye entari,
 Küçük Mustafa’ya Vali,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Sürülmedi araziler,
 Unutulmasın maziler,
 Pamukluya heçbariler,
 Derler Çağlayancerit’te.
 Sarı Mustafa’ya hışlı,
 Herkes ile içli dışlı,
 Halil ağaya üç gıçlı,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Kalın tahtalara dıccıl,
 Yavaş yürüyene kıdıl,
 Şu kavlak kareye cıdıl,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Derelerde biter yılgın,
 Sıcaklarda vurur ılgım,
 Küsmenin adına kırgın,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Engizekte’dir zor Ali,
 Boynuna almaz vebali,
 Ali Damar’a tosun Ali,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Küçük ceritliye kölo,
 Mehmet yılönü’ye Yelo,
 Bekçi’nin Sabri’ye Bilo,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Onbaşı döverdi yarma,
 Çatkafa yapardı sarma,
 Hanifi Yusuf’a jandarma,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Kavlağın soyadı Aras,
 Karığın adına taras,
 Gocanın Yahya’ya dallas,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Börklü Salman memik ağa,
 Ayak uyduramaz çağa,
 Doruk kasım’a Maho ağa,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Şu Mehmet emmiye tombak,
 Namaz huzur verir kıl bak,
 Gücüklü Mehmet’e Cılbak,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Çalışır batar kan tere,
 Künde zam yapar şekere,
 Ali Tatlıya tekere,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Babuççu Hacı’ya zıhlı,
 Veli emmiye bıyıklı,
 Dede Yusuf’a cıcıklı,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Üç aylık bebeğe çocuk,
 Sırtına giyemez gocuk,
 Yusuf’un adına boncuk,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Ortalarda gezer gammaz,
 Çete uykusuna kanmaz,
 Tohol Mustafa’ya poyraz,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Bekçi Ali Tekirdağlı,
 Gırbo İbrahim cilalı,
 Garto Hasan’a gılalı,
 Derler Çağlayancerit’te.

 Ses ver çöllo neredesin,
 Uzaklardan gelir sesin,
 Âşık Ali’ye Aziz Nesin,
 Derler Çağlayancerit’te
               23.Ekim.2010Hiç yorum yok:

Yorum Gönder